Przedstawiamy ofertę firmy MedicalIT  na realizację usługi weryfikacji rozliczanych świadczeń z NFZ z tytułu jednorodnych grup pacjentów.     

Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę na weryfikację świadczeń JGP, która dotyczyłaby odszukania nie rozliczonych lub błędnie wprowadzonych świadczeń przez jednostkę służby zdrowia. Nasza firma oferuje pomoc  w znalezieniu takich świadczeń (pobytów, hospitalizacji) za których szpital nie otrzymały wynagrodzenia od NFZ.

Pomagamy również w poprawianiu błędów wykazanych na portalu świadczeniodawcy oraz takich które są wykazywane bezpośrednio w aplikacji szpitalnej AMMS. Pracownicy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie związane z rozliczeniami szpitala, przychodni z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uczestniczyli we wdrażaniu Jednorodnych Grup Pacjentów w szpitalu oraz odbyli wiele szkoleń z tego zakresu. Szkolili pracowników (Lekarzy, sekretarki medyczne) w tym w jaki sposób wprowadzać rozliczenia JGP. Od 2008 roku zajmują się bezpośrednio rozliczeniami do NFZ. Sprawdzając, weryfikując i wystawiając faktury rozliczeniowe dla szpitala obejmującego ok. 20 oddziałów szpitalnych oraz ok. 20 poradni przyszpitalnych.
                                                                                               kontakt:  medicalitserwis@gmail.com

Copyright Medical IT